TNO whitepaper Klimaatneutraal Energiesysteem

De ambitie van TNO is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dit biedt het Nederlands bedrijfsleven ook de kans om voorop te lopen en hun innovatieve producten te exporteren en zo wereldwijd bij te dragen aan de energietransitie.

TNO-2022
Download

Technowacht ‘Van het gas af als ondernemer’

Per 1 januari 2023 moet elke kantoor minimaal een energielabel C hebben. Lees in dit e-boek achtergronden en hoe je het aanpakt. En -dus- hoe je geld kunt besparen.

www.technowacht.nl
Bekijken

RIVM De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen

Om bij het realiseren van de energietransitie de kansen voor gezondheid, veiligheid en natuur te benutten en negatieve effecten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, is een verdere systematische beoordeling hiervan nodig. Het RIVM werkt daar op veel thema’s aan, ook door het in beeld brengen van kennislacunes en kennisagenda’s

www.rivm.nl
Bekijken