Bedrijventerreinen op een zelfstandig grid

Energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie zoals zon, wind en biomassa. In de hele transitie moet deenergievoorziening veilig, beschikbaar en betaalbaar blijven, maar ook energiebesparend worden.

Energieakkoord

In 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei ondertekend door 47 partijen: overheden, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijk organisaties en financiële instellingen.

Aanleiding

Als we de energietransitie niet veel harder inzetten, gaan we de klimaatdoelstellingen niet halen. Ondernemers voelen de taak om een bijdrage te leveren, maar weten niet altijd hoe en waar te beginnen. In het NVOO+ zijn alle benodigde partijen in meer of mindere mate al betrokken. Via de bedrijvenkringen en via regionale initiatieven zoals Innovatiehuis Noord-Veluwe, RCT Gelderland, Veluwe Portaal en Platform Techniek.

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord
In 2019 kwam het Klimaatakkoord tot stand. Hierin ligt de nadruk op CO 2 -reductie. Deze afspraken zijn met meer dan honderd partijen gemaakt, waaronder veel partijen uit het Energieakkoord. De nog lopende afspraken uit het Energieakkoord zijn integraal opgenomen in het Klimaatakkoord.

Acties in 2022/2023

Waar houdt het NVOO+ zich mee bezig?

Funding voor projectorganisatie
Inventarisatie kennis en partijen
Concrete verbindingen met projecten en pilots
Inrichten projectteam en uitbouwen uitvoeringsorganisatie
Bedrijvenkringen faciliteren met benchmarks

De uitdagingen

  • Versnippering van bestaande initiatieven wat zorgt voor onduidelijkheid bij ondernemers en overlap in projecten.
  • Voorlopige afhankelijkheid van fossiele bronnen naast duurzaam opgewekte energie.
  • Concrete problemen elektriciteitsnet, zoals de netcongestie op Lorentz in Harderwijk.
  • Veranderlijk overheidsbeleid, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies.

Energie Expertise Centrum (EEC)

Het Energie Expertise Centrum (EEC) is onderdeel van NVOO+ en verwijst naar informatie, innovaties en vernieuwingen die oude energieproductie- en verbruiksmethodes omzetten naar nieuwe systemen die beter aangepast zijn aan de realiteit van vandaag.

Oplossing & ambities

Bedrijventerreinen zijn (in meer of mindere mate) georganiseerd en kennen geografische buurtbinding. Ondernemers zijn bereid en hebben funding beschikbaar om in actie te komen.

Het NVOO+ wil de kickstarter zijn in de energietransitie. We delen geleerde lessen: do’s en dont’s zijn leidraad om de transitie op verschillende terreinen in gang te zetten. Met de regio en voor de regio: kennis en geld stroomt terug de regio in.