Op alle bedrijventerreinen waar Parkmanagement is ingericht, wordt samen met betrokken partijen gewerkt aan schone en veilige bedrijventerreinen met een hoog beeldkwaliteit.

 

Parkmanagement is een instrument voor gemeenten en ondernemers om samen met politie en beveiligingsorganisaties een kwalitatieve, veilige en representatieve werklocatie te creëren en om veroudering en verloedering tegen te gaan.

Parkmanagement activiteiten

Beheer en onderhoud openbare ruimte, bewegwijzering, collectieve beveiliging, gezamenlijke afvalinzameling, en verwerking gezamenlijke inkoop van onderzoek en advies.

Aanleiding

Als ondernemers leven we in de waan van de dag, veelal op onze eigen eilandjes. Op lokaal niveau is er te weinig funding, bemensing, kennis en ervaring. Samen kunnen we de regio economisch sterker maken en de waarde van vastgoed verhogen door veilige, schone en duurzame bedrijventerreinen.

Uitdagingen

  • Ondernemers focussen vooral op eigen onderneming.
  • Opstart en aanloop vergt veel tijd.
  • Succes parkmanagement mede-afhankelijk van juiste persoon.
  • Freeriders: partijen die geen commitment geven, maar wel meeliften

Oplossing & ambities

Op regio niveau kunnen we de beschikbare tijd en kennis op een effectieve manier verdelen. Als regio kunnen we ook makkelijker de weg vinden richting Arnhem, Den Haag en Brussel. Met een stem, als één penvoerder. Het NVOO+ wil een parkmanagement organisatie opzetten, gericht op regionale samenwerking om ervaring, kennis en kunde met elkaar te delen.

Group 444 Copy

Overzicht Parkmanagement

Regio NVOO+

Bedrijvencontact Heerde
Nog geen parkmanagement

Contact via:

Bedrijvencontact Heerde (BCH)

Voorzitter:

Wietse Venema

Bedrijvenkring Elburg
Nog geen parkmanagement Bedrijventerrein:

Broeklanden / Kruismaten

Contact via:

Bedrijvenkring Elburg

Voorzitter:

Cor Wijnolts

Bedrijvenkring Ermelo
Wel parkmanagement Bedrijventerrein:

Veldzicht

Contact via:

Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

Voorzitter:

Reinald van Ommeren

Bedrijvenkring Harderwijk
Wel parkmanagement Bedrijventerrein:

Lorentz

Contact via:

Bedrijvenkring Harderwijk (BKH)

Voorzitter:

Erwin Bruinink

Bedrijvenkring Nunspeet
Wel parkmanagement Bedrijventerrein:

De Kolk

Contact via:

Bedrijvenkring Nunspeet (BKN)

Voorzitter:

Marty Fidder

Bedrijvenkring Oldebroek
Deels parkmanagement Bedrijventerrein:

Wezep Noord

Contact via:

Bedrijvenkring Oldebroek

Voorzitter:

Rob Alberti

Bedrijvenkring Putten
Nog geen parkmanagement

Contact via:

Bedrijvenkring Ermelo (BKE)

Voorzitter:

Lubbert van den Heuvel

Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde
Nog geen parkmanagement Bedrijventerrein:

Trekkersveld

Contact via:

Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde (VBZ)

Voorzitter:

Wim van den Noort