Waar staan wij voor

Het bestuur van een bedrijvenkring is gebaat bij professionele ondersteuning, om zo met meer onderlinge afstemming en meer inzicht in ondernemersbehoeftes met elkaar en de overheid op te trekken.

Als NVOO+ nemen we daarom het initiatief om parkmanagement op Noord-Veluwse schaal te verwezenlijken en met elkaar te verbinden. Daarnaast willen we in gezamenlijkheid nul op de meter bedrijventerreinen met een zelfstandig grid realiseren.

We overvragen de aarde

Als we de energietransitie niet veel harder inzetten, dan gaan we de doelstellingen niet halen. Wij geloven dat de beste manier om te starten is in gezamenlijkheid op de bedrijventerreinen. Want dat is waar we daadwerkelijk kans van slagen hebben.

We willen als NVOO een kartrekkersrol vervullen; initiëren, enthousiasmeren en ondersteunen om het anderen in de uitvoering makkelijker te maken.

Zes bouwstenen als fundament voor een succesvolle samenwerking

1. Coöperatieve gedachtegoed

Revenuen gaan terug naar de betrokken ondernemers en maatschappij. Alle opgedane kennis gaat ook terug de maatschappij in, in functie van de voor de energietransitie in z’n algemeenheid.

2. Initiatieven bundelen

We brengen organisaties bij elkaar die een deel van de oplossing zijn.

3. Inzicht door middel van data

We vergaren relevante data voor de energietransitie. De deelnemers in het NVOO+ zijn eigenaar. Ook stakeholders die de data verder verrijken krijgen toegang.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

We ontzorgen de gemeente in uitvoering en kennis; rol van de gemeente is faciliterend in middelen en wet- en regelgeving.

5. Bedrijfsmatige aansturing

Het onderwijs en bestuurlijke organen worden betrokken, maar binnen het NVOO staan de uitgangspunten van de ondernemer centraal.

6. Doorlopend evalueren

We evalueren pilotprojecten doorlopend, leggen lessons learned vast en delen deze. Hiermee ontwikkelen we nieuwe pilots.

1. Coöperatieve gedachtegoed

Revenuen gaan terug naar de betrokken ondernemers en maatschappij. Alle opgedane kennis gaat ook terug de maatschappij in, in functie van de voor de energietransitie in z’n algemeenheid.

2. Initiatieven bundelen

We brengen organisaties bij elkaar die een deel van de oplossing zijn.

3. Inzicht door middel van data

We vergaren relevante data voor de energietransitie. De deelnemers in het NVOO+ zijn eigenaar. Ook stakeholders die de data verder verrijken krijgen toegang.

4. Bestuurlijke betrokkenheid

We ontzorgen de gemeente in uitvoering en kennis; rol van de gemeente is faciliterend in middelen en wet- en regelgeving.

5. Bedrijfsmatige aansturing

Het onderwijs en bestuurlijke organen worden betrokken, maar binnen het NVOO staan de uitgangspunten van de ondernemer centraal.

6. Doorlopend evalueren

We evalueren pilotprojecten doorlopend, leggen lessons learned vast en delen deze. Hiermee ontwikkelen we nieuwe pilots.

Het klimaatvraagstuk

Het klimaatvraagstuk is enorm en uitvoering is complex. Samenwerking en meer professionaliteit is noodzaak. Het NVOO+ staat voor:

  • Rol als kwartiermaker binnen het Gelders Energie Akkoord
  • Pilotprojecten Energie in Nunspeet, Ermelo & Harderwijk
  • Betrokkenheid grid problemen Lorentz III
  • Project organiserend vermogen Nunspeet
  • Subsidieaanvraag organiserend vermogen op Noord-Veluwse schaal bij Provincie

Acties in 2022/2023

Waar houdt het NVOO+ zich mee bezig?

Funding voor projectorganisatie
Inventarisatie kennis en partijen
Concrete verbindingen met projecten en pilots
Inrichten projectteam en uitbouwen uitvoeringsorganisatie
Bedrijvenkringen faciliteren met benchmarks

Parkmanagement

Als ondernemer en bedrijf wil je op een representatief bedrijventerrein je werk kunnen doen. Parkmanagement is het gezamenlijk organiseren van collectieve projecten en inkoop op een bedrijventerrein met als doel het creëren van meerwaarde voor ondernemers en een duurzaam gebruik van het terrein. Revitalisering van bedrijventerreinen met ondernemers, door ondernemers.

Ons doel

Met meer onderlinge, regionale afstemming en inzicht in ondernemersbehoefte samen mét de overheid optrekken in de energietransitie met parkmanagement op minimaal 10 bedrijventerreinen.