Veelgestelde vragen

1. Wat gebeurt er op het gebied van energietransitie en waarom?

Fossiele brandstoffen zijn eindig en worden dus steeds duurder. En fossiele brandstoffenveroorzaken klimaatverandering wat een nadelig effect heeft op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan stijgende temperatuur wat o.a. droogte veroorzaakt en zeespiegelstijging. De energietransitie levert veel op; een gezondere omgeving (schone lucht), nieuwe banen (meer dan er verdwijnen), lagere kosten (door efficiëntere energiebronnen en lokale verdienmodellen), meer comfort en een leefbare planeet. De energietransitie eist aandacht en (tijds)investering, maar levert op termijn vaak ook geld op en draagt in ieder geval bij aan leveringscontinuïteit en onafhankelijkheid van energieverbruik. En of uw bedrijf nu investeert in verbruik reductie, opslag of eigen opwekking: ondernemers die bewust bezig zijn met de energietransitie, zijn ondernemers die daar in de toekomst de vruchten van plukken!

2. Hoe raakt dit mijn onderneming? Wat is mijn uitdaging?

Prijzen stijgen, energieverbruik moet verminderen en nieuwe, goedkopere en milieuvriendelijkere  bronnen moeten aangeboord worden. Daarnaast moeten we in Nederland ook voldoen aan het klimaatakkoord.

De energietransitie bestaat uit vier stappen. De eerste is het verminderen van energieverbruik (isoleren, ledverlichting, e.d.). Ten tweede moeten we energie uit reststromen gebruiken (warmte die vrijkomt uit een fabriek en nu de lucht in geblazen wordt). In de derde plaats moeten we energie halen uit hernieuwbare bronnen (zonne-energie, wind, biomassa e.d.). En tenslotte zullen we, als we nog energie uit eindige (fossiele) bronnen gebruiken, dat zo efficiënt mogelijk moeten doen o.a. verbeteren van productieprocessen in de industrie.

3. Welke maatregelen kan ik treffen binnen mijn onderneming? Wat kan ik doen?

De meest voorkomende maatregelen zijn: duurzame verlichting, zonnepanelen en isolatie. Daarnaast is afval scheiden bijvoorbeeld ook al een goede maatregel om mee te beginnen. Een andere goede maatregel in het kader van verduurzamen is het stimuleren van thuiswerken. Hierdoor hoeven werknemers niet meer te reizen en laten ze de auto staan. Dit scheelt weer CO2-uitstoot en is dus een goede maatregel bij het verduurzamen van je bedrijf.

Als ondernemer kun je een energiescan laten maken om inzicht te krijgen in het eigen verbruik, waar de pieken en dalen zitten en waar bespaard kan worden, zie onder 4.

4. Waar moet ik zijn als ik een energiescan wil laten uitvoeren voor mijn bedrijf?

Energiescan.nu is een onafhankelijke aanbieder energiescans. Ons doel is om iedereen laagdrempelig inzicht te geven in de mogelijkheden van energie besparen. We laten zien wat de mogelijkheden zijn en met welke producten en diensten men kan besparen. Voor zowel zakelijke als particulieren klanten hebben wij een energiescan beschikbaar. Het rapport geeft je direct inzicht in de besparingsmogelijkheden. Zie https://www.energiescan.nu/

1. Wat houdt parkmanagement in?

Parkmanagement is een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeenten en ondernemers om veilig, toekomstbestendig en representatief te kunnen werken op bedrijventerreinen en andere werklocaties. 

2. Wat is het doel van parkmanagement?

Het doel is om economisch vitale bedrijventerreinen te creëren met waardebehoud en verbetering van vastgoed en het voorkomen van achteruitgang en/of leegstand.
Taken zijn o.a. collectieve beveiliging, terreinonderhoud, bemiddeling (collectieve) energielevering (groen en goedkoop), beheer KVO-trajecten, bebording voor goede bereikbaarheid bedrijven, onderhoud groen.
Een bedrijventerrein moet aantrekkelijk blijven voor gevestigde EN nieuwe ondernemers.

3. Wat kan ik als bedrijf met parkmanagement en waarom zou ik daarvoor betalen?

Als ondernemer houdt je je voornamelijk bezig met je eigen bedrijf, eigen omzet en winst. Parkmanagement zorgt voor collectiviteit wat de prijs voor bijvoorbeeld beveiliging, energie en onderhoud laat dalen. Er wordt efficiënt omgegaan met bedrijfsvoering, er is één aanspreekpunt voor alle bedrijven voor en alle bedrijven op het bedrijventerrein profiteren mee door de inzet van parkmanagement. Parkmanagement zorgt ervoor dat de organisatievorm op een bedrijventerrein helder is in samenspraak met de gemeente.
Eén bedrijf lost het probleem van leegstand, achterstallig onderhoud aan panden of wegen, aanleg van nieuwe wegen/fietspaden of collectiviteit niet op. Samen wel. En zeker samen met de gemeente als helder wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Ontzorgen en professionele ondersteuning kost wat, maar levert dusdanig veel op dat het voor jou als ondernemer de moeite waard is. Bron: Klik hier

1. Waar moet ik zijn voor subsidies?

Check de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en vul de subsidie- en financieringswijzer in op: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering?gclid=Cj0KCQjw08aYBhDlARIsAA_gb0ecpbULWxh9IgUlHSs6rEOAoqH0bIcL9CTPK49S64Nz7vP7U2CoLTwaAmx0EALw_wcB

2. Subsidies energie-innovatie – Topsector Energie

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn bedoeld voor ondernemers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen, en zijn een onderdeel van de Topsector Energie. Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidies-energie-innovatie / https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidies-energie-innovatie#subsidieoverzicht-2022 

3. Hoe zit het met het aanvragen van vergunningen?

De kamer van koophandel heeft een Ondernemersplein met informatie over vergunningen voor uw bedrijf, check https://ondernemersplein.kvk.nl/vergunningen/ 

 

Op deze site is meer informatie te vinden over vergunningen per branche en activiteit.

https://www.ondernemeneninternet.nl/vergunningen/ 

 

Omgevingsloket zakelijk voor een vergunningscheck, bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, watervergunning en/of melding.

https://www.omgevingsloket.nl/Zakelijk/zakelijk/home?init=true 

https://www.omgevingsloket.nl/Zakelijk/zakelijk/home/wat-is-omgevingsloket/WatHoortErbijZakelijk?init=true

4. Welke subsidiemogelijkheden zijn er op het gebied van verduurzamen?

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden op het gebied van verduurzamen van bedrijven. De bekendste subsidie is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Stel u verduurzaamt uw bedrijfspand met een warmtepomp dan kan dit u een mooie tegemoetkoming opleveren. Daarnaast is er ook nog de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++). Deze subsidie gaat over het reduceren van CO2 en het produceren van energie uit hernieuwbare bronnen zoals, biomassa, water, wind en zon. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld het investeren in zonnepanelen. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de CO2 reductie. Naast deze subsidiemogelijkheden zijn er ook nog enkele fiscale voordelen.

5. Wie kan mij helpen met verduurzamen van bedrijventerreinen?

Programma verduurzaming bedrijventerreinen Nederland begeleidt en verbindt partijen aan elkaar en komt tijdens het proces van verduurzaming langszij om knelpunten te signaleren en oplossingen aan te dragen in de vorm van tools, innovaties en beleid. 

https://pvbnederland.nl/ 

6. Welke wetten en regels zijn er op het gebied van verduurzamen?

Bij het verduurzamen van een gebouw komen enkele wetten en regels kijken. De belangrijkste regels zijn het Bouwbesluit en het energielabel. Sinds 1 januari 2021 moeten er ook aan nieuwe eisen worden voldaan bij het aanvragen van een vergunning. Dit zijn de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Deze nieuwe eisen betekenen dat niet alleen de energieprestatie meeweegt, maar dat ook aan het energieverbruik eisen worden gesteld. Voorheen zou je een gunstig energielabel kunnen krijgen bij een slecht geïsoleerd pand. Door bijvoorbeeld het dak vol te leggen met zonnepanelen. Met deze nieuwe eisen is dit niet meer mogelijk.

1. Welke alternatieven zijn er voor gas, biomassa, etc?

  • warmte uit duurzame stroom of biogas
  • warmte uit de bodem die in de zomer is opgeslagen
  • warmte uit diepere aardlagen
  • warm water van zonneboilers
  • elektrische warmtepompen
  • stadsverwarming via warmtenetten vervangen de vertrouwde cv-ketel op gas

Bron: https://technowacht.nl/van-het-gas-af-hoe-doe-je-dat-als-ondernemer/ 

Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Check de site: https://www.klimaatplein.com/alles-over-aardgasloos-ondernemen/ 

2. Hoe zit het met het Klimaatakkoord en elektriciteit?

Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren (vergeleken met 1990).

Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.

 

Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Maar we richten ons ook op het verminderen van de uitstoot van andere broeikasgassen die bijdragen aan opwarming van de atmosfeer, zoals methaan en lachgas.

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. Tegelijk groeit de vraag naar elektriciteit. Omdat de stroomvoorziening meer afhankelijk wordt van het grillige weer zijn veel maatregelen nodig om de levering betrouwbaar te houden. https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit 

Kijk voor meer veel gestelde vragen over het klimaatakkoord: https://www.klimaatakkoord.nl/contact/veelgestelde-vragen 

3. Alliander en energietransitie

Alliander geeft vorm aan de energietoekomst van Nederland. https://www.alliander.com/nl/energietransitie/